Kullanıcı Sözleşmesi

GameHesap.com ŞARTLAR VE KOŞULLAR


- Bu sözleşme,
- GameHesap.com ile Müşteri arasında aşağıdaki şart ve koşulları belirtmektedir.

- Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya herhangi bu internet sitesinden herhangi bir hizmetten faydalanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

- Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan GameHesap.com sorumlu değildir. GameHesap.com sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- GameHesap.com işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

- GameHesap.com sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


GameHesap.com İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta: destek@GameHesap.com


(1) TANIMLAR

- Müşteri; GameHesap’e ("giriş yapan","hizmet alan","hizmet almak isteyen") kişi/kurumu ifade eder.

- Hizmet; GameHesap tarafından ücretli/ücretsiz sunulan her bir işi ifade eder.

- Web Sitesi/Site; İnternet aracılığıyla erişilen GameHesap.com ve bütün alt alanları ifade eder.

- Bakiye; Web sitesi üzerinde müşterinin hizmet satın alabilmesini sağlayan sanal paradır.

- Devlet; Türkiye Cumhuriyeti’ni ifade eder.

- Yasa; Türkiye Cumhuriyeti yasalarını ifade eder.

- Taraf; Sözleşme taraflarından her birisini ifade eder.

- Hizmet almadan önce, Kullanıcı bu sözleşmeyi dikkatlice okumalıdır.

- Hizmet alan her Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Bu koşullar; bütün kullanıcıları kapsamaktadır.


(2) HESAP ŞARTLARI VE KOŞULLARI


- Müşteri kayıt olurken kesinlikle kimlik sahibinin kendisi tarafından gerçekleştirilebilir. Başka birisinin kimlik bilgileri ile kayıt olunması kesinlikle yasaktır.

- Müşteri, bir kurum adına kayıt olunurken kurumda ki yetkili kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- 18 yaşından büyük olduğunu kabul eder.

- Üyelik bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girdiğini kabul eder.

- GameHesap, şüphelenilen hesabın kimlik bilgileri doğrulanana kadar hesabı askıya alma hakkını saklı tutar.

- Her hesap sahibi Yasalar'a uymakla yükümlüdür.

- Hesap çalınması şüphesi durumlarında, GameHesap hesabı askıya alabilir.

- GameHesap, açıklama yapma hakkı saklı kalmak üzere müşterinin hesabını süreli/süresiz askıya alma hakkını saklı tutar.

- Müşteri, hesap güvenliğini sağlama mecburiyetindedir. Hesabında herhangi bir izinsiz işlem yapıldığını tespit etmesi durumunda GameHesap’e bildirme mecburiyetindedir.

- Hesaplar devredilemez.

- Müşteri, yaptığı bütün işlemlerden kendisi sorumludur.


(3) HİZMET ŞARTLARI VE KOŞULLARI


- Her müşteri aldığı hizmetten sorumludur ve kontrol etmek zorundadır. GameHesap, müşteri tarafından alınan hizmet sonucunda oluşan veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

- Müşteri tarafından eksik veya hatalı girilen bilgiler veya hatalı hizmet seçimi neticesinde yanlış işlem yapılması müşterinin sorumluluğundadır. Telafi edilmesi hakkı GameHesap’e saklıdır.

- GameHesap, sunduğu/sağladığı Hizmetler'in hiçbirinin ana sağlayıcısı/ana tedarikçisi değildir.

- GameHesap, sunduğu/sağladığı Hizmetler'in ana sağlayıcısından/ana tedarikçisinden dolayı doğabilecek ve Müşteri'yi etkileyecek/etkileyebilecek sorunların hiçbirini sorumluluk kabul etmez.

- Müşteri, aldığı Hizmet aktif olup, hesap bilgiler veya numara onay işlemlerindeki kod tarafına ulaştığı andan itibaren ücretinin geri iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

- Müşteri, aldığı Hizmet'in onaylanması veya iptal edilmesi sonuçlanana kadar Site'yi terketmeyeceğini ve GameHesap'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

- Müşteri, aldığı Onay Hizmetinde hizmet aktif olduğunda ve ilgili Hizmet'e onay kodu tanımlandığında, o kodun ilgili platforma, kodun geçerliliğini yitirmeden önce girilmesini ve kodun geçerliliği yitirildiği takdirde oluşabilecek sorunlardan GameHesap'in sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

- GameHesap, sadece hesap bilgilerin veya onay işlemlerinde Onay Kodunun Müşteri'ye ulaşmasını sağlar ve karşılığında Müşteri'nin site üzerinde ki bakiyesinden karşılığını otomatik olarak keser.

- Müşteri, aldığı Onay Hizmetinde hizmet aktif olduğunda ve ilgili Hizmet'e ait onay kodu tanımlandıktan sonra oluşabilecek/oluşan hiçbir sorundan(İlgili platformun mesajı kabul etmemesi, vb.) GameHesap'in sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.


(4) SUNULAN HİZMETLER


- GameHesap, Hesap tedariği yapan ve oyuncuların onaylama işlemlerine tedarikçilerden numara tedarik ederek ve tedarik edilen numaranın ve hesapların üstüne kâr koymak suretiyle Müşteri'ye satışını yapar.


(5) ÖDEME ŞARTLARI VE KOŞULLARI


- Müşteri, GameHesap üzerinde yer alan ödeme yöntemleri ile ödeme yapması gerekmektedir.

- GameHesap, yapılan ödemenin karşılığında belirttiği bakiye miktarını müşterinin hesabına tanımlar.

- Müşteri, İşbu Sözleşme konusu Hizmet’e ilişkin ödemesi gereken ücreti öderken bilgilerini girmiş olduğu kendisine ve/veya başkasına ait kredi/banka kartının geçerli bir banka kartı olduğunu, işbu ücret tutarlarının bu banka/kredi kartından tahsil edilmesi hususunda kendisinin/kart sahibinin rızası dahilinde olduğunu kabul ve beyan eder.

- GameHesap, minimum ödeme tutarı olarak 10 (On) ₺ (Türk Lirası) olarak belirlemiş ve üst limit belirlememiştir.

- GameHesap, Müşteri'nin Site üzerinde yer alan ödeme yöntemleri ile yaptığı ödemelerden sorumluluk kabul etmez, tüm sorumluluk ödeme sonucu Sistem'e bakiyesi tanımlanan kişiye aittir.

- GameHesap, Müşteri'nin Site üzerinde yer alan ödeme yöntemleri ile yaptığı ödeme sonucu oluşabilecek sorunlardan(Yetersiz bakiye, kart veya banka hesabından kaynaklanan sorunlar, teknik sorunlar, vb) dolayı ödeme işleminin gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

- GameHesap, Müşteri'nin ödeme sırasında yaşadığı/yaptığı hiçbir sorunun/işlemin(Yönlendirme sayfasını kapatmak, bilgisayarın/donanımın/cihazın gücünü kapatmak, bilgisayarın/donanımın/cihazın internet ile bağlantısını kapatmak, vb.) sonucunda oluşabilecek teknik sorunlardan(Sistem'in Müşteri'ye bakiye tanımlayamaması, vb.) sorumlu değildir.


(6) GameHesap KREDİ SİSTEMİ VE AYRINTILARI


- Bakiye, yukarıda açıklandığı üzere müşterilerin hizmet alabilmesi için oluşturulmuş, ödeme karşılığında satın alınabilen, hizmet değeri belirleyen sanal para türüdür. Bakiye, sistem içerisinde nakit işlevi görmektedir.

- Satın alınan bakiye/bakiyeler başka bir hesaba veya müşteriye aktarılamaz.

- Satın alınan bakiyelerin geri çekimi/iadesi yapılmamaktadır.

- GameHesap, kredinin satış fiyatını istediği zaman düzenleme yetkisine sahiptir.

- GameHesap tarafından belirlenmiş paketler üzerinden satışı gerçekleştirilmektedir.


(7) GERİ ÖDEME ŞARTLARI VE KOŞULLARI

- Müşteri satın aldığı kredi/kredileri tekrar nakite çeviremez. Tamamını veya bir kısmını geri ödeme talep edemez.

- Chargeback durumunda müşteriye ait hesap erişime kapatılır.

- Satın alınan hizmet tanımlandıktan ve sipariş tamamlandıktan sonra iptali gerçekleştirilemez.

- Başarız gerçekleşen hizmetlerin karşılığı, üyeliğinize sistem üzerinden otomatik olarak iade edilir.

- İptal edilen hizmet devam ettirilemez, yeni bir hizmet satın alınması gerekmektedir.

- Kapatılan veya askıya alınan hesapların içerisinde bulunan kredi/kredilerin geri ödemesi yapılmaz.

- Müşteri, Hizmetler’den faydalanmak için gerekli olan teknik ve donanımsal altyapı gereksinimlerini sağlamakla yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder.


(8) ERİŞİM-KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI


- Herhangi bir niyetle sisteme sızma, zarar verme, veri değiştirme, içeriklerin izinsiz kopyalanması durumlarında GameHesap tarafından gerekli yasal işlem başlatılır.

- Müşteri, GameHesap’in faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler, telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Ürün ve Hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, Müşteri nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar, ekipman ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da kullanıcılarından kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle GameHesap’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Bu kapsamda GameHesap kaynaklı olan veya olmayan hizmet kesintilerinden ve 3. Kişiler tarafından yapılacak siber saldırıların yol açtığı zararlardan GameHesap hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

- GameHesap, her türlü önlem ve tedbiri almış olmasına rağmen, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Müşteri, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde GameHesap’e rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Müşteri, kendisine sunmuş olduğu yazılımları, donanımsal ve teknik altyapıyı zarara uğratacak veya bu yapıların sürekliliğini etkileyecek her türlü davranış ve tutumdan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Bu Sözleşme aracılığıyla Müşteri’ye sunulan Ürün ve Hizmetler ile Müşteri’nin hak ve yükümlülüklerinin geçerliliği için, ilgi mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Bu sebeple, Müşteri’nin bir gerçek kişi olması durumunda, Sözleşme’nin onaylanması ile Müşteri’nin 18 yaşından büyük olduğu kabul edilir. Müşteri’nin 18 yaşında küçük olması durumunda ise, bu Sözleşme’nin onaylanması halinde Müşteri’nin veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır.

- Müşteri, GameHesap üzerinden satın almış olduğu veya ücretsiz olarak sahip olduğu herhangi bir Hizmet'i/Hizmetler'i Yasalar'a aykırı hiçbir işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

- Müşteri, GameHesap üzerinden satın almış olduğu veya ücretsiz olarak sahip olduğu herhangi bir Hizmet'i/Hizmetler'i Yasalar'a aykırı amaçla kullanılması durumunda resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda GameHesap ilgili Müşteriler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple GameHesap’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


(9) DİĞER YÜKÜMLER


- Site’deki her türlü yazılım ve kaynak kodları, tasarım, görsel, iş modeli, içerik, fotoğraf ve fıkri ve/veya ticari hak doğuran/doğurabilecek tüm hususlara ilişkin her türlü fıkri hak, mülkiyet ve menfaat GameHesap’e aittir. Site’de, Sözleşme’de ve/veya içeriklerdeki herhangi bir hüküm bu hakların birinin/bir kısmının veya tamamının Müşteri’ye ait olduğu şeklinde yorumlanamaz. Bu Sözleşme kapsamında, Müşteri’nin Ürün ve Hizmetler’den yararlanmak üzere Site’yi kullanabilmesi için sadece Müşteri’ye özel, Dünya çapında, alt lisans verilemez ve devredilemez, münhasır olmayan bir son kullanıcı lisansı tanınmaktadır.

- Müşteri, Site’yi sadece bu Sözleşme’deki amaçlarla kullanabilir. Herhangi bir şekilde Site’yi, Site’deki herhangi bir içeriği, bilgiyi veya görseli başka amaçla kullanamaz, kopyalayamaz, iletemez, tersine mühendislik işlemleri dahil Site’nin kaynak koduna veya dizinine ulaşmayı amaçlayan bir uygulama gerçekleştiremez.

- Müşteri herhangi bir şekilde GameHesap ve/veya bağlı ortaklıklarının ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. herhangi bir amaçla kullanamaz.

- Müşteri, GameHesap’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve ilgili Site’de yayınlanan Gizlilik Politikası uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Müşteri’lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple GameHesap’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

- Müşteri’nin Site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre, e-posta, vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri’nin, Site’deki herhangi bir erişim yolunu (kullanıcı adı ve şifre girerek, API anahtarı, vb) kullanarak gerçekleştirilen her işlem bizzat Müşteri tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Müşteri’nin sisteme ve Site’ye giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşteri’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan GameHesap’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. GameHesap’in rücu hakkı saklıdır.

- Grev, lokavt, siber saldırı, savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler ve benzeri haller gibi Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilir. Herhangi bir Taraf, kendi kontrolünde olmayan bu sayılanlar veya benzeri mücbir sebep hallerinde, mücbir sebep sürdüğü sürece yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten sorumlu tutulamaz. İşbu durumun 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde diğer Taraf mücbir sebepten etkilenen Taraf’a Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3)üncü maddesi uyarınca bir bildirimde bulunmak kaydıyla Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Mücbir sebep hali sebebiyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, haber vermesi kendinen beklenebilecek en kısa sürede bu durumu diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir.

- Müşteri bu Sözleşme’den doğan alacak, hak ve yükümlülüklerini, GameHesap’in ön yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Aksi halde, GameHesap bu Sözleşme’yi derhal ve haklı nedenle sona erdirebilir.

- İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında Mükellef’in ticari defter ve kayıtları, bilgisayar kayıtları ile Taraflar’ca düzenlenecek 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki her türlü belge, tutanak, rapor, makbuz, fakslar ve fakslara ait kayıtlar, e-posta ve benzeri evraklar idari veya adli yargı organları nezdinde aksi ileri sürülemez, kesin delil sözleşmesi niteliğindedir.

- Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklar, İstanbul (Bakırköy) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.


(10) TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ


- GameHesap, Müşteri’nin kendisiyle paylaştığı cep telefonu numarası, elektronik posta adresi dahil Müşteri’nin iletişim bilgileri üzerinden GameHesap tarafından yürütülen kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklâm, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek dahil olmak üzere türlü amaçla Müşteri ile iletişime geçebilir. Müşteri bu kapsamda kendisiyle iletişime geçilmesine izin vermektedir. Müşteri, kendisiyle bu kapsamda iletişime geçilmesini istememesi halinde, GameHesap ile iletişime geçmelidir.